2. Можливості та прийоми аналітичного пошуку (аналізу)


 

На вкладці Аналіз зосереджено всі інструменти аналітичного пошуку в багатомільйонній базі даних.

 

2.1. Унікальні можливості аналітичного пошуку

 

1.  Аналітичний пошук здійснюється не просто у тексті рішення, а враховує істотні ключові ознаки правовідносин: суть рішення, його резолютивну частину та специфічну структуру побудови текстів судових рішень.

 

2. Можливість аналізу тільки матеріальних або тільки процесуальних рішень.

 

3. Можливість пошуку як словосполучення, так і окремих слів у тексті.

 

4. Можливість задати декілька ключових словосполучень та  задати пошук їх в одному чи різних судових рішеннях.

 

5. Можливість вказати слова або словосполучення, яких не повинно бути в тексті судового рішення. 

 

6. Можливість шукати ключові словосполучення або окремі слова з нього

 

7. Підказки зі словника готових запитів при введенні ключового словосполучення.

 

8. Можливість вказати нормативно-правовий акт (або декілька), посилання на розділи якого повинні бути в тексті шуканого судового рішення. Також можна вказати нормативно-правові акти та їх розділи, на які не повинно бути посилань у тексті.

 

9. Можливість пошуку за видами правовідносин.

 

10. Пошук рішень, у текстах та реквізитах яких є орфографічні помилки.

 

11. Взаємозв’язок заданих параметрів: якщо ви вказали значення будь-якого із додаткових параметрів (наприклад, Регіон суду), то у довідниках значень інших полів будуть тільки ті значення, які відповідають уже заданому. У цьому прикладі за Регіоном суду буде обмежено вибір у полі Назва суду, а при виборі назви суду - Форми судового рішення.

 

2.2. Формування запиту за ключовими словосполученнями

 

Для проведення аналітичного пошуку необхідно задати одне чи декілька ключових словосполучень з питання, що цікавить.

Під час вводу словосполучення Ви можете обрати також такі функції:

•        Виключити дане словосполучення з результатів пошуку – із переліку знайденого будуть виключені результати, у яких зустрічається це словосполучення

•        Шукати як окремі слова – пошук буде вестись не за вказаною фразою, а за окремими словами у ній

•        Шукати в різних рішеннях – задані Вами словосполучення не будуть зустрічатись разом в межах одного судового рішення.

 

Для введення двох і більше ключових словосполучень треба натиснути кнопку «Додати запит».

 

 

2.3. Як правильно сформулювати ключове словосполучення?

 

•        Ключове словосполучення повинно описувати проблематику питання максимально близько до тексту судового рішення або до норми права.

Використовуйте визначення з нормативних актів, щоб сформулювати питання, наприклад: "податковий період", "зміна цільового призначення земель", "встановлення факту батьківства" тощо.

 

•        В одному рядку можна вказати тільки одне ключове словосполучення.

Використовуйте опцію «Шукати окремі» для пошуку окремих слів у тексті.

 

•        Вводьте кілька слів із ключового словосполучення для опису питання.

Приклад: Якщо ви введете просто «виселення», система не зможе вгадати, чи мали ви на увазі «виселення з квартири», «виселення з гуртожитку» тощо – перелік знайденого буде занадто великим.

 

•        Не вводьте занадто багато слів із ключового словосполучення – вказуйте найбільш специфічні терміни питання, що цікавить.

Оскільки використовуються всі слова, кожне додаткове слово обмежує коло результатів.

Якщо ввести забагато обмежень, можна пропустити корисну інформацію.

 

•        Вводьте декілька ключових словосполучень, якщо проблематика питання може по-різному описуватися в судових рішеннях (або ви хочете знайти рішення російською та українською мовами).

 

Для введення двох і більше ключових словосполучень треба натиснути кнопку «Додати запит».

 

Між собою ключові словосполучення можуть поєднуватися логічними операторами «Або» чи «Та». За замовчуванням всі ключові слова будуть шукатися у всіх рішеннях одночасно («Та») . Щоб розширити результат пошуку та знайти судові рішення, у яких зустрічається хоча б один запит, треба увімкнути опцію «Шукати в різних рішеннях».

 

•        Почніть пошук з одного ключового словосполучення. Навіть якщо ви не знайшли те, що потрібно, перегляньте знайдені результати, і ви зрозумієте, які додаткові слова потрібно включити в наступне ключове словосполучення, щоб одержати більше релевантні результати.

 

•        Вводьте корені слів без закінчень і ставте «*» у кінці.

 

Бажано задавати повністю корені слів, оскільки інакше до результатів пошуку потрапить забагато «шумових» документів.

Краще написати «житлов* приміщен*», а не «житл* прим*». В іншому випадку до результатів пошуку потраплять «шумові» рішення, в яких є назва компанії "Житл-промбуд", «примусовий» тощо.

 

•        Вводьте слова в тій послідовності, в якій ці слова ймовірно трапляються в тексті судового рішення – на перші місця в переліку знайдених потрапляють рішення, в тексті яких ці слова розташовані саме в зазначеному порядку.

 

•        Користуйтеся словником готових запитів.

Працювати з ним просто: почніть вводити «виселення» – з’являться підказки «Виселення без надання іншого житлового приміщення», «Виселення з аварійного приміщення» й інші. Оберіть потрібне вам значення з переліку.

 

•        Для підбору рішень за нормою права користуйтеся спеціалізованим полем.

 

•        Прописні та малі літери повністю еквівалентні, регістр символів не враховується.

 

•        Назви (компаній, організацій тощо) можна писати без лапок – вони ігноруються при пошуку. Для отримання вдалих результатів бажано не вказувати такі абревіатури, як ТОВ, ЗАТ тощо.

 

•        Для пошуку рішень за номером, датою, П. І. Б. судді, назвою суду  використовуйте спеціалізовані поля (посилання «Більше параметрів»).

 

 

2.4. Формування запиту за нормативно-правовими актами

 

 

•        У поле розділу «Пошук за нормативно-правовими актами» почніть вводити слова з назви документа, що цікавить.

 

•        Виберіть необхідний документ з переліку, що випадає. Якщо потрібного документа в переліку немає, спробуйте ввести більше слів з назви документа.

Після вибору потрібного НПА, потрібно вказати на яку його статтю посилається або НЕ посилається рішення. Можна обирати декілька розділів, натискаючи на кнопки Містить та Не містить.

 

 

Для вибору статті почніть вводити номер статті або слова з її назви та оберіть потрібну статтю з переліку, що випадає.

 

Якщо не вказувати конкретну статтю (значення «будь-який розділ»), то будуть підібрані рішення, що посилаються на будь-яку статтю.

 

Якщо обрано «жоден розділ», то будуть підібрані судові рішення, що не містять посилань на вказаний нормативний акт.

 

2.5. Формування запиту за додатковими параметрами

 

Вам доступні для вибору 13 додаткових параметрів для звуження результатів пошуку.

 

Всі параметри пов’язані між собою. Якщо ви вказали значення будь-якого із додаткових параметрів (наприклад, Регіон суду), то у довідниках значень інших полів будуть тільки ті значення, які відповідають уже заданому. У цьому прикладі за Регіоном суду буде обмежено вибір у полі Назва суду, а при виборі назви суду - Форми судового рішення.

 

Це значно скоротить Ваш час на побудову пошукового запиту та зменшить можливість виникнення помилки.